Groene Sleutel: het internationale eco-label voor toerisme en recreatie. Waar duurzaamheid, kwaliteit, service hand in hand gaan!

De Groene Sleutel is het grootste en meest gerenommeerde internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Met het behalen van de Groene Sleutel engageert dit bedrijf zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, met oog voor de sociale omstandigheden van personeel en gasten én dit zonder toe te geven op vlak van comfort.

De lijst van groene sleutelhouders in Vlaanderen kan u vinden op de internationale website van www.greenkey.global. Of download onze infomap met informatie over alle Groene Sleutelhouders.

MVO Verklaring

 

MVO verklaring Hotel Harmony

Hotel Harmony - gelegen in het historische centrum van Gent – heeft tot doel gasten een comfortabel en aangenaam verblijf te bezorgen. Wij onderkennen evenwel het belang van het ecologisch systeem en de nood aan ieders bijdrage hieraan. Zorgdragen voor het milieu wordt daarom als een steeds belangrijker wordend onderdeel van de bedrijfsvoering gezien, om zo de omgeving voor nu en voor de toekomst leefbaar te houden. Hotel Harmony spant zich in om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.  

Hotel Harmony heeft zich ten doel gesteld, rekeninghoudend met het comfort van onze gasten en de authenticiteit van het gebouw, om het energie- en waterverbruik waar mogelijk te reduceren en de hoeveelheid afval te beperken en zorgvuldig te scheiden en te kiezen voor duurzame of minder milieubelastende materialen. Daarnaast streven wij ook naar de samenwerking met ‘groene’ zakelijke partners, waarmee wij onze ketenverantwoordelijkheid willen nemen. Het inkopen van duurzame producten, lokale producten en samenwerken met lokale leveranciers en producenten zijn hier een voorbeeld van.

Naast het milieu besteedt Hotel Harmony ook aandacht aan sociale aspecten. Onze maatschappelijke betrokkenheid tonen we door een diversiteitsbeleid inzake personeel en het bieden voor van stage- en leerplekken voor personen die extra aandacht nodig hebben, naast de reguliere stage- en leerplekken. Deelname aan lokale en buurtinitiatieven helpen bij de sociale integratie.

Om te beoordelen of wij vooruitgang boeken op deze gebieden van maatschappelijk verantwoord ondernemen zullen wij onze milieu- en sociale prestaties voortdurend meten met een monitoringsprogramma en daarmee ook nieuwe doelstellingen formuleren om onze prestaties te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de certificering en toetsing van de Groene Sleutel/Green Key. Wij zijn van mening dat people, planet and profit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden waar het gaat om een betere wereld.

 

Hotel Harmony

Guido De Smet

General Manager