Privacy Conditions

Hotel Harmony Kraanlei 37, 9000 Gent  ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0479912448 (hierna : Jovany NV) neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?

Wanneer u onze website bezoekt, , inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, en e-mailadres.


2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

 • Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren

 • Voor onze klantenadministratie;

 • Voor direct marketingdoeleinden;

 • Voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten;

 • Om marktonderzoek te verrichten;

 • Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;


  3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Hotel Harmony nv, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.


  4. Wat zijn uw rechten?

  U hebt het recht op inzage en verbetering, na schriftelijke aanvraag.

 • U hebt ook steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

  Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • kan u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

   

  Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op www.privacycommission.be

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze websites.

  Als u wenst te reageren op een van de hiervoor beschreven handelingen, kunt u ons contacteren per brief op het adres vermeld bovenaan dit privacy-beleid, of per e-mail (privacy@persgroep.be).