Het Patershol

Het Patershol dankt zijn opmerkelijke naam aan de paters van de Geschoeide Karmelieten (een bedelorde ontstaan in het Midden-Oosten), die aan het einde van de dertiende eeuw de abdij van Cambron in de Lange Steenstraat verwierven. Het complex groeide uit tot het Caermersklooster, dat tussen 1658 en 1661 een nieuwe ziekenzaal kreeg boven de Plotersgracht . De toegang tot het water uit de gracht werd door de bouw van de nieuwe vleugel afgesneden voor de bewoners van de wijk. Maar de paters vonden er iets op: onder het nieuwe gebouw lieten ze een overwelfde gang bouwen naar de gracht.

Nu nog kan je in de Trommelstraat het toegangspoortje naar de donkere gang zien, die in de volksmond de benaming "Paeters-hol" kreeg.

Map route Hotel Harmony